תפריט סגור

משרד מדידות

משרד מדידות לצורכי בנייה  כדי להציג ולערוך מדידות נוכחיות וקשורות לפרויקט בנפרד או באוסף. כדי לערוך במהירות ובאופן אינדיבידואלי את המדידות באוסף שלך, הוא מציג…